Lystfiskeri
 
 

 Lystfiskeri i Thy
Thy er et meget populært sted for fiskeri. Der er et hav af tilbud og utallige muligheder. Derfor er vort område nu »fishing denmark®« godkendt. Et varemærke med garanti for de perfekte forhold.
En vigtig forudsætning for en vellykket fisketur er en uspoleret natur, som den findes i Thy. Her findes så godt som alle former for fiskeri, f.eks. havfiskeri fra kysten eller en tur på »Det Gule Rev«, hvor de virkelig store fangster kan hentes. Ligeledes findes i Thy flere Put & Take søer samt natursøer med bl.a. gedder, sandarter, skaller, aborrer, karper og ål. De fleste søfiskere eftertragter først og fremmest rovfisk som gedde og sandart, men mulighederne for ål, skalle, aborre og brasen er også meget fine, mens suder og specielt karper er mere sjældne. Nationale fiskekort kan købes på turistbureauerne.

»Det Gule Rev«
Thy byder på en af Europas bedste havfiskepladser – Det Gule Rev – et eventyr for lystfiskere. Revet ligger 2-3 timers sejlads ud fra Hanstholm og strækker sig i nordøstlig retning (fiskedybde: 25-45 m). Syv skibe sejler dagligt fra Hanstholm og Nr. Vorupør, hvis vejret tillader det. På Det Gule Rev fanges hovedsageligt sej, torsk, lange, havtaske m.m. Det er her, en stor del af Danmarksrekorderne bliver fanget (lange 28,6 kg, mørksej 17,0 kg, torsk 31,0 kg). Bestil plads i god tid! Yderligere information og reservation kontakt Turistbureauerne.

Søer i Thy
Flade Sø er en 661 ha. stor ferskvandssø, (Danmarks bedste sandartvand) og det er her muligt, ud over sandarter, at fange gedde, skalle, aborre, ål og helt og samtidig høre Vesterhavets brænding suse. Faktisk skal man kun gå 2 min. med fiskestangen for at kunne fange fladfisk og torsk fra høfderne. Andre gode fiskesøer er Vandet Sø, Nors Sø, Nors Bagsø og Søerne i Rønhede Plantagen. Nors Bagsø har en handicap– og børnevenlig fiskebro. Dagskort til søerne købes på turistbureauerne. Der er mange private åløb og søer i Thy, hvor private lodsejer sælger dagskort.

 
Klik på billedet for at åbne en 16 siders folder med masser af oplysninger om dine muligheder i området.

Limfjordens fiskebestand
Der er en stor bestand af havørreder i Limfjorden. Hvert år udsættes ca. en halv million stk. havørredyngel som supplement til den naturlige produktion i vandløbene. Det er også muligt at fange regnbueørreder i Limfjorden. Det er som regel undslupne fisk fra dambrug ved vandløbene. Ålegræsområderne er vigtige gydepladser for hornfisk, og ved udmundingen til Vesterhavet er der torsk, fladfisk, hornfisk, sild, havaborre, multe, makrel og naturligvis havørred. I fjorden er sild og brisling almindelige »beboere«. Ål kan fanges i sommermånederne. Det er altid muligt at finde en god fiskeplads med læ i Limfjorden.

Put & Take
I Thy finder man flere gode Put & Take søer, som byder på et fortræffeligt fiskeri. Her satser man på at tilfredsstille fiskeren med rent vand, sunde fisk og skøn natur for hele familien. Fiskeri fra stranden og molerne Man kan fiske fra stranden i hele området. Ca. halvvejs mellem Klitmøller og Hanstholm er der specielt gode forhold for fiskeri fra stranden. Pga. bygningen af havnen i Hanstholm er der opstået en stærk strøm på denne strækning, som samtidig sørger for, at havet er meget dybt tæt på stranden. Det er også begrundelsen for badeforbuddet på denne strækning. Ligeledes er høfderne i Agger og molen i Vorupør udsøgte fiskepladser.

 
 
 
Sidst opdateret: 25-12-2006 af Eli Holm Nicolaisen